• Finansowanie działalności kulturalnej

Autor Robert Barański
Data wydania 2015-03-09
Format 16,4x1,8
Oprawa miękka
Stron 344
Wydawca C.H.Beck
Wydanie 1
Brak towaru
139.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 12
Odbiór osobisty 0
Odbiór Osobisty 0
Paczkomaty InPost 12
Kurier DPD 17
Kurier DPD(Pobranie) 19
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-255-6990-7
EAN 9788325569907

Stan prawny: listopad 2014 r.
Jedyna na rynku publikacja pokazująca jak pozyskać pieniądze z środków krajowych (przedstawiamy aktualne programy na 2015 r. ogłaszane corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz europejskich na lata 2014-2020.

W książce pokazujemy zasady i procedury obwiązujące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze kultury podczas pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, w tym ze źródeł finansowania pochodzących z funduszy krajowych i międzynarodowych, z uwzględnieniem trybu pozyskiwania przez instytucje kultury dotacji podmiotowych i celowych, zasad zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, procedury obowiązujące w konkursach dotacyjnych, zasad konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych oraz współpracy ze sponsorami prywatnymi i instytucjonalnymi.
Grupą docelową czytelników publikacji są:
•państwowe i samorządowe instytucje kultury,
•organizacje pozarządowe,
•władze samorządowe,
•uczelnie artystyczne,
•kościoły i związki wyznaniowe.
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego w formie dotacji, grantów oraz innych form pomocy (rzeczowej, usługowej) niezbędnej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności programowej i administracyjnej.

- Na łamach publikacji wyjaśniamy m.in. zasady pozyskiwania dotacji:

•podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
•celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
•celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
•programowych pochodzących z aktualnych programów na 2015 r. ogłaszanych corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
•dofinansowania udzielanego w ramach programów operacyjnych dystrybuujących fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie kultury i dziedzictwa narodowego w skali ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej w nowym okresie programowania 2014-2020,
•pomocy finansowej od prywatnych sponsorów instytucjonalnych (inne instytucje, organizacje i firmy)
Książka zawiera również informacje dotyczące zasad realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje pozarządowe działające na polu kultury mogą się ubiegać się (indywidualnie lub wspólnie), o zlecenie im przez organ administracji publicznej realizacji zadania publicznego i udzielenie na ten cel dotacji ze środków publicznych.

Duży akcent w książce położony jest na pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego przez fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą swoją działalność statutową na obszarze kultury i sztuki. W związku z tym przedstawiamy podstawowe zasady powoływania i funkcjonowania tego typu organizacji, dostępne formy finansowania, specyficznego jedynie dla trzeciego sektora (np. spadki i zapisy, działalność odpłatna, działalność gospodarcza) i związane z tym wzory dokumentów np. :
•przykładowy statut fundacji,
•wzory uchwał zarządu organizacji,
•wzór tabeli sprawdzającej poprawność koncepcji projektu,
•umowę sponsoringu.
Książka omawia również zasady współpracy partnerskiej nawiązywanej pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i firmami, która jest niezbędnym elementem służącym do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w dużej części programów dotacyjnych skierowanych do instytucji kultury i organizacji działających na tym obszarze. Na łamach publikacji prezentujemy wzory niezbędnych dokumentów: deklaracji współpracy oraz umowy partnerstwa.
- Publikacja ma zadanie zapoznać czytelników z zasadami prawidłowej konstrukcji projektów społecznych i inwestycyjnych, które stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z programów dotacyjnych. Opisujemy również proces realizacji tego typu przedsięwzięć, począwszy od prawidłowego sformułowania koncepcji wstępnej, a skończywszy na zamknięciu projektu i sprawozdawczości.
Na łamach książki prezentujemy także procedury obowiązujące w konkursach dotacyjnych i związane z tym formy i metody opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie przez grantodawców.
- W książce znajdziemy informacje dotyczące:
•uwarunkowań prawnych i formalnych dotyczących zasad działania instytucji kultury oraz powoływania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji działających na obszarze kultury i sztuki,
•źródeł finansowania instytucji kultury ze środków krajowych, w tym zasad i procedur pozyskiwania dotacji z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
•możliwości finansowania projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury instytucji i organizacji kultury z funduszy unijnych dostępnych w nowym okresie programowania 2014-2020,
•planowania strategii rozwoju instytucji i organizacji kultury, wyznaczania misji i wizji oraz opracowywania budżetu na kolejne lata funkcjonowania,•podstawowych źródeł finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe (m.in. prowadzenie zbiórek publicznych, działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza, kampania pozyskiwania 1%),
•procedur i zasad obowiązujących podczas konkursów dotacyjnych, wymogów dotyczących prawidłowego przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
•konstrukcji merytorycznej i finansowej oraz zasad zarządzania projektami społecznymi i inwestycyjnymi, począwszy od fazy planowania aż po zamknięcie projektu,
•zasad skutecznego pozyskiwania sponsorów firmowych i indywidualnych od których instytucje i organizacje mogą otrzymać pomoc finansową, rzeczową i usługową przeznaczona na prowadzenie działalności programowej i administracyjnej,
•współpracy instytucji kultury i organizacji działających na tym obszarze z innymi instytucjami, organizacjami i firmami podczas konstrukcji i realizacji projektów partnerskich, niezbędnych do pozyskania dofinansowania z wielu dużych programów grantowych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci