• Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 2023

Autor opracowanie zbiorowe
Data wydania 2023-05-30
Format 15,3x21
Oprawa miękka
Stron 1144
Wydawca C.H.Beck
Wydanie 3
Seria Teksty ustaw becka
71.19
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 - 48 godzin
Cena przesyłki 12
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 12
Kurier DPD 17
Kurier DPD(Pobranie) 19
Dostępność 6 szt.
ISBN 978-83-8291-677-5
EAN 9788382916775

Stan prawny: 13 kwietnia 2023 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510),
1.9.2022 r. - Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700),
1.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
21.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
7.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240),
26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

28.7.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481),
29.11.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302),
1.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 1.3.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 607).
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

21.3.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471),
7.4.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 471).
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1533),
1.1.2023 r. - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2666).
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).
Ustawa o czasie pracy kierowców:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1473).
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

22.5.2023 r. - Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326).
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa:

22.10.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa z dnia 18 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2163).
Ustawa o związkach zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 854).
Ustawa o organizacjach pracodawców:

Nowy tekst jednolity z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 97).
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

Nowy tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1614),
1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych inny z dnia 9 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 755).
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: 

Nowy tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009),
4.6.2022 r. - Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021‒2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),
10.6.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115),
10.11.2022 r. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185),
14.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1933),
16.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291),
1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265),
1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
22.5.2023 r. - Ustawa o fundacji rodzinnej dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
24.3.2024 r. - Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 547).
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Nowy tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 504),
19.10.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1504),
1.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2461).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732),
16.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476),
1.2.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
26.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 641).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

1.9.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1813),
6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2726).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

1.9.2022 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1802),
6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2725).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci